Privacy Policy

Privacy Policy

Over ons privacybeleid

Pootendop.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pootendop.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/07/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware


- MijnWebWinkel (onderdeel van Visma Software BV)

Onze webwinkel is ontwikkeld en wordt gehost door MijnWebWinkel, een onderneming van Visma Software BV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MijnWebWinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MijnWebWinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. MijnWebWinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden via deze geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. MijnWebWinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

E-mail en mailinglijsten

- MijnWebWinkel

Onze webshop maakt voor de hosting van onze primaire domeinnaam Pootendop.nl gebruik van de hosting van MijnWebWinkel. Hieronder valt ook de hosting van het emailadres info@pootendop.nl. Om het delen van persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beperken, worden al onze bevestigingsmails, nieuwsbrieven en overige correspondentie ook direct vanuit de back-office van onze webshop verstuurd.

Onderaan nieuwsbrieven die via onze website zijn verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. U kunt zich ook uitschrijven van de nieuwsbrieven via uw account, of ons per e-mail verzoeken u hiervoor uit te schrijven. U bent niet verplicht hier een reden voor op te geven.
 

- MijnDomein.nl

Naast de primaire domeinnaam hebben wij ook de domeinnamen Pootendop.be, Pootendop.com  en Legsandcaps.com geregistreerd. Deze worden gehost door MijnDomein.nl. Deze domeinnamen zijn dusdanig ingesteld, dat zij slechts rechtsstreeks door naar de webshop verwijzen. Er worden dan ook op geen enkele wijze gegevens van u gedeeld met deze host.

Naast deze domeinnamen hebben wij ook de domeinnaam msgmeilink.nl geregistreerd bij MijnDomein.nl. Onder deze domeinnaam wordt zowel een emailserver (voor o.a. het mailadres info@msgmeilink.nl) gehuurd, als een doorverwijzing naar onze informatieve website www.meilink-stoffering.nl mogelijk gemaakt. Buiten de gegevens die u zelf in uw mails plaatst, wordt er door niemand anders dan onszelf iets met die gegevens gedaan.

 

Payment processors

- Mollie Payments

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, Payment Service Provider. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payment's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Hoe uw financiële dienstverlener (bijvoorbeeld uw bank, betaalservice of creditcardmaatschappij) omgaat met de door Mollie aan hen verstrekte gegevens, kunt u terugvinden in de Algemene voorwaarden en Privacy Policy die u overhandigd heeft gekregen bij het aangaan met de overeenkomst tussen u en uw financiële dienstverlener, of op de eigen website van uw financiële dienstverlener.

- Paypal

Voor uw Paypal-betalingen maken wij geen gebruik van een tussenliggende payment providers zoals Mollie. Deze worden direct afgehandeld via het Paypal platform. Hierdoor weet u als bestaande Paypal klant dus ook al waar u aan toe bent: uw gegevens zullen niet verder reiken dan dat u met Paypal overeengekomen bent volgens hun algemene voorwaarden, en de gegevens die u bij ons in uw account hebt vastgelegd. Dit houdt uw gegevensstroom dus zo kort mogelijk.

- Handmatig Overboeken

Wanneer u kiest voor handmatig overboeken (ofwel de betaling overmaken via internetbankieren of uw mobiele bankapp), worden de gegevens met de minst mogelijke partijen gedeeld. Naast uw account- en bestel gegevens krijgen slechts uw bank en onze bank de betaalgegevens door. Voor de eerste twee hebben wij hierboven al beschreven hoe uw gegevens verwerkt worden, voor de bank gelden de wettelijke regels die u middels de algemene voorwaarden en de privacy policy met uw bank heeft afgesproken. Datzelfde geldt voor onze bank (ING Bank), die slechts de minimaal benodigde betaalinformatie van uw bank doorkrijgt (Het bedrag, uw naam, rekeningnummer en toegevoegde betaalomschrijving).

 

Beoordelingen (reviews)

- Trustpilot (vanaf 1/10/2023)

Wij delen uw e-mail adres met Trustpilot (https://nl.trustpilot.com/review/www.pootendop.nl), zodat zij u enkele dagen na uw bestelling volledig geautomatiseerd een uitnodiging kunnen sturen om een beoordeling over ons te plaatsen. U bent niet verplicht een beoordeling te plaatsen, en zolang u dit niet doet,zal trustpilot uw emailadres automatisch na drie jaar wissen, of zodra u de Functionaris Gegevensbescherming van Trustpilot hier eerder om verzoekt.

Zodra u wel besluit een account aan te maken, of zonder account een review te plaatsen, gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden en privacy policy van Trustpilot zelf, en kunt u voor verdere informatie over hun gegevensbeheer terecht op deze pagina. Uw gegevens zullen dan bij Trustpilot beheerd blijven worden zolang u uw account en/of reviews bij trustpilot online heeft staan.

- WebWinkelKeur

Wij verzamelen daarnaast ook reviews via het platform van WebWinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebWinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebWinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebWinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebWinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebWinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebWinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebWinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebWinkelKeur derden inschakelt. Meer over hoe WebWinkelKeur met uw gegevens omgaat en hoe u dit bij hen ongedaan kunt maken vindt u hier in de Privacy Policy van WebWinkelKeur.

 

Verzenden en logistiek

- MyParcel & PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel (labelservice) en PostNL (post- en pakketdienst) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en PostNL onderaannemers inschakelen (bijvoorbeeld bij verzenden naar het buitenland buiten hun gangbare servicegebied), stellen MyParcel en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Externe verkoopkanalen

Op dit moment werken wij niet met externe verkoopkanalen.  Zodra wij daar ook wel gebruik van maken, zullen wij deze wijziging hier bijwerken.

 

Facturatie en boekhouden

- MijnWebWinkel

Zoals eerder vermeld, gebruiken wij voor de facturatie de webshopsoftware van MijnWebWinkel. In sporadische gevallen dat wij handmatig een bestelling aanmaken, maken wij de factuur op in software, en slaan wij deze op in eigen beheer. In dat laatste geval zullen uw gegevens alleen aan ons ter beschikking staan, voor de duur van de maximale fiscale bewaarplicht,zoals verderop vermeld.

- Boekhoudsoftware

Voor de boekhouding maken wij gebruik van eigen software, met opslag in eigen beheer. Hierbij zullen al uw gegevens slechts ter beschikking staan van ons, en indien opevraagd, de belastingdienst. Dit voor de duur van de maximale fiscale bewaarplicht, zoals verderop uitgebreid uitgelegd.

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

- Fiscale bewaarplicht

Zowel wij, als alle bovenstaande bedrijven, hebben een fiscale bewaarplicht van 7 boekjaren. Hiervoor worden de bewaarde gegevens tot het minimum van de gegevens op de facturen beperkt, tot ten minste 7 jaar, en ten hoogste tot 3 maanden na de fiscale afronding van het laatste boekjaar (de definitieve aanslag). Hierna wordt het oudste boekjaar op verantwoorde wijze vernietigd.

- Overige persoonsgegevens

Alle overige persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw account in stand wilt houden. Zodra u uw account opheft, zullen de order en facturatiegegevens bewaard blijven zolang wij dat verplicht zijn, daarna zullen ook deze laatste gegevens vernietigd worden.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pasgeboren op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pasgeboren. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

- Functionele cookies

Onze webshop plaatst functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om het webwinkelen bij onze shop mogelijk te maken. Zonder deze cookies zal de shop niet naar behoren functioneren.

- Analytische cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

- Marketingcookies
Deze cookies worden gebruikt door Google Ads om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen om de prestaties van onze advertenties bij te houden, en ook om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Meubelstoffeerderij Gebroeders Meilink
Weg en Bos 102
2661GX, Bergschenhoek

T 010-412 42 16
E info@msgmeilink.nl
 

Betaalmethoden

Betalen met iDeal Betalen met Bancontact Betalen met Belfius Pay Button Betalen met KBC/CBC
Betalen met Klarna
Betalen met in3 Betalen met Paypal Betalen met American Express
Betalen met Maestro Betalen met Mastercard
Betalen met Visa

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Volg ons op:

Volg ons op facebook  Volg ons op instagram

Of neem contact op via:

Contact via WhatsApp  Contact via Messenger

(ma. t/m vr. tussen
9.00 en 16.00)

© 2013 - 2024 Pootendop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel